Ebook “Hành Trình Khám Phá Nghệ Thuật Trầm Hương”

Tác giả Hải Trầm Hương sẽ kể về cuộc hành trình của mình, trình bày những khó khăn và thách thức đã đối mặt từ khi còn nhỏ, và quá trình phát triển đam mê của mình với trầm hương. Anh sẽ chia sẻ về nguồn cảm hứng và sự ảnh hưởng từ người ông nội, người đã truyền đạt cho anh những giá trị về trầm hương và phong thủy. Từ đó, tác giả đã xác định được mục tiêu và sứ mệnh của mình trong lĩnh vực này.

Ebook “Hành Trình Khám Phá Nghệ Thuật Trầm Hương”

>>> Link Download